Advieskring

De vakvernieuwingscommissie kan tijdens het proces gebruikmaken van specialistische expertise. Daarvoor richten we een advieskring in. De advieskring kijkt mee op de inhoud van de tussenproducten.


De advieskring bestaat uit:


En specifiek voor leermiddelen, toetsing en examinering:

  • CvTE: Laura van den Berg en Irma Cornelisse
  • Stichting Cito: Marielle Kruithof en Ruud Stolwijk
  • MEVW: Reinier Hendriksen


Daarnaast worden tijdens dit traject ook experts op persoonlijke titel geraadpleegd. Een aantal experts daarvan is hier voorafgaand aan het traject in samenspraak met de vakvereniging voor benaderd.


Data advieskring:

Advieskring

10 mei tot 30 juni 2023

Advieskring

6 december 2023 tot 24 januari 2024

Advieskring

3 april tot 15 mei 2024