Welkom op het platform actualisatie examenprogramma's wiskunde havo en vwo!

Via dit platform blijf je op de hoogte van de actualisatie van de examenprogramma’s wiskunde havo en vwo. De conceptexamenprogramma’s vmbo zijn in een eerder traject ontwikkeld en worden 1 oktober 2022 opgeleverd.


De startnotitie is een van de documenten die het vertrekpunt markeren van de actualisatie. Een vakvernieuwingscommissie zal hier de komende twee jaar met bezig gaan. Deze vakvernieuwingscommissie bestaat uit leraren, vakinhoudelijke experts en curriculumexperts. Zij stellen zich graag aan je voor.


We delen hier vorderingen in het proces en bredere ontwikkelingen die daarvoor relevant zijn. Ook delen vakgenoten en andere experts hun inbreng en vind je webinars. Je kunt je ook abonneren op onze nieuwsbrief.

Examenprogramma's wiskunde havo en vwo actualiseren: hoe doen we dat?

updates uit het vak

Bekijk alle updates

waar staan we nu?

fase 1: Examenprogramma's
fase 2: Beproeven kwaliteit examenprogramma's
fase 3: Uitwerking van schoolexaminering
fase 4: Uitwerking van de centrale examinering
assets/illustrations/fase

Fase 1 : In uitvoering

Examenprogramma's
In vijf stappen werkt de vakvernieuwingscommissie toe naar conceptexamenprogramma's havo en vwo.
De vakvernieuwingscommissie buigt zich de komende twee jaar over de actualisatie van de examenprogramma's wiskunde havo en vwo. Dat doen zij in vijf belangrijke stappen en bij iedere stap levert de vakvernieuwingscommissie een tussenproduct op.
Lees verder

Fase 2

Beproeven kwaliteit examenprogramma's
De opgeleverde conceptexamenprogramma's worden beproefd in de praktijk en waar nodig bijgesteld.
Lees verder

Fase 3

In deze fase worden handreikingen opgeleverd die scholen gebruiken bij het ontwikkelen van schoolexamens.
SLO maakt samen met vakverenigingen, vakexperts, leraren en toetsexperts handreikingen die scholen handvatten bieden bij de vormgeving van schoolexamens. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor deze schoolexamens.
Lees verder

Fase 4

Tot slot worden voorschrijvende syllabi opgeleverd die de doelen specificeren die zijn toegeschreven aan het Centraal Examen.
Deze syllabi dienen als basis voor de uitwerking van de centrale examens. Ook helpt het leraren hun leerlingen goed voor te bereiden op de examens.
Lees verder
fase 1 : Examenprogramma's
Examenprogramma's
In vijf stappen werkt de vakvernieuwingscommissie toe naar conceptexamenprogramma's havo en vwo.
De vakvernieuwingscommissie buigt zich de komende twee jaar over de actualisatie van de examenprogramma's wiskunde havo en vwo. Dat doen zij in vijf belangrijke stappen en bij iedere stap levert de vakvernieuwingscommissie een tussenproduct op.
Lees verder
fase 2 : Beproeven kwaliteit examenprogramma's
Beproeven kwaliteit examenprogramma's
De opgeleverde conceptexamenprogramma's worden beproefd in de praktijk en waar nodig bijgesteld.
Lees verder
fase 3 : Uitwerking van schoolexaminering
In deze fase worden handreikingen opgeleverd die scholen gebruiken bij het ontwikkelen van schoolexamens.
SLO maakt samen met vakverenigingen, vakexperts, leraren en toetsexperts handreikingen die scholen handvatten bieden bij de vormgeving van schoolexamens. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor deze schoolexamens.
Lees verder
fase 4 : Uitwerking van de centrale examinering
Tot slot worden voorschrijvende syllabi opgeleverd die de doelen specificeren die zijn toegeschreven aan het Centraal Examen.
Deze syllabi dienen als basis voor de uitwerking van de centrale examens. Ook helpt het leraren hun leerlingen goed voor te bereiden op de examens.
Lees verder

Veelgestelde vragen

Bekijk alle vragen

blijf op de hoogte

Via dit platform blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de actualisatie van de examenprogramma's maatschappijleer. Je krijgt updates over vorderingen in het proces en je kunt webinars terugkijken. Ook kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Op de website van SLO is actuele informatie over het proces te vinden.

Aanmelden nieuwsbrief