Vakvernieuwingscommissie wiskunde havo en vwo

Voor de actualisatie van de examenprogramma's wiskunde havo en vwo is een vakvernieuwingscommissie samengesteld.


Deze commissie bestaat uit een procesregisseur, leraren, vakinhoudelijke experts en curriculumexperts:

  • De procesregisseur heeft de functionele leiding en stuurt en begeleidt het proces om te komen tot concept-examenprogramma's.
  • Leraren zijn essentiële deelnemers van de vakvernieuwingscommissie, omdat ze dagelijks werken met examenprogramma's in de onderwijspraktijk.
  • Vakinhoudelijke experts zijn betrokken vanwege hun aantoonbare kennis over de inhoudsgebieden van de examenprogramma's, de uitvoer in de praktijk en (praktijkgericht) onderzoek.
  • De curriculumexperts brengen curriculaire en vakinhoudelijke expertise in en zijn verantwoordelijk voor het schrijven en de uiteindelijke kwaliteit van de op te leveren conceptexamenprogramma’s.

Fotografie: Barbra Verbij

Hildegard Montsma
Hildegard Montsma

Procesregisseur

Erik van Barneveld
Erik van Barneveld

Docent

Jim van Bekhoven
Jim van Bekhoven

Docent

Izaak Havelaar
Izaak Havelaar

Docent

Betty Vermeulen
Betty Vermeulen

Docent

Peter Kop
Peter Kop

Vakexpert

Lianne Bruijns
Lianne Bruijns

Docent

Marianne Laponder
Marianne Laponder

Docent

Juan Dominguez
Juan Dominguez

Docent

Theo van den Boogaart
Theo van den Boogaart

Vakexpert

Rogier Bos
Rogier Bos

Vakexpert

Marco Swaen
Marco Swaen

Vakexpert

Johan Brons
Johan Brons

Curriculumexpert

Jos Tolboom
Jos Tolboom

Curriculumexpert