Erik van Barneveld

Erik van Barneveld

Contactinformatie

Erik van Barneveld

Docent

Mijn naam is Erik van Barneveld, ik ben 53 jaar en woon in Benthuizen met mijn vrouw en twee kinderen. Ik ben opgeleid als econometrist aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Na mijn afstuderen heb ik als universitair docent gewerkt bij het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit. Ik verzorgde hoorcolleges en werkgroepen over statistiek en schreef een proefschrift op het gebied van ziektekostenverzekeringen.


Nadat ik nog enkele jaren bij andere organisaties onderzoek heb gedaan naar ziektekostenverzekeringen, besloot ik mijzelf volledig op het onderwijs te gaan richten. Ik volgde de lerarenopleiding aan het ICLON in Leiden en ging als docent aan de slag op de Goudse Scholen Gemeenschap Leo Vroman in Gouda. Ik heb in die periode als docent meegedaan aan de pilots havo A, havo B en VWO A/C in de voorgaande vakvernieuwingsronde onder leiding van cTWO. Ik heb deze pilotperiode als bijzonder leerzaam ervaren voor mijn ontwikkeling als wiskundedocent.


Sinds vorig schooljaar ben ik werkzaam op het Alfrink College in Zoetermeer. Toen er een nieuwe vakvernieuwingsronde op touw werd gezet en er door SLO gezocht werd naar docenten voor een vakvernieuwingscommissie, hoefde ik niet lang te twijfelen om mij daarvoor aan te melden. Ik vind het leuk om na te denken en met collega’s van gedachten te wisselen over vragen als:

  • Wat is de kern van het vak wiskunde en wat moet elke havo- en vwo-leerling meekrijgen in het voortgezet onderwijs?
  • Op welke wijze kunnen we, in het verlengde van de aanbevelingen van de werkgroep vakkenstructuur, een aantal bestaande knelpunten in het wiskundeonderwijs op havo en vwo ondervangen?
  • Hoe kunnen we de aansluiting tussen het wiskunde-curriculum en het curriculum van andere vakken in het voortgezet onderwijs verbeteren?
  • Hoe kunnen we de aansluiting van de wiskunde in het voortgezet onderwijs met de wiskunde in het vervolgonderwijs verbeteren?
  • En hoe kunnen we het vak wiskunde op de middelbare school voor leerlingen aantrekkelijker maken en tegelijkertijd het niveau waarop wiskunde wordt bedreven verhogen?

Ik beschouw het als een voorrecht om mij samen met de andere leden van de vakvernieuwingscommissie te mogen gaan buigen over dit soort vragen en op die manier een bijdrage te mogen leveren aan het wiskundeonderwijs in ons land.