Examenprogramma's

Fase 1 - Fase 2 - Fase 3 - Fase 4

In vijf stappen werkt de vakvernieuwingscommissie in deze fase toe naar de conceptexamenprogramma's havo en vwo. Dat doen zij samen met vakverenigingen, vakexperts, leraren en curriculumexperts. Ook wordt de adviescommissie betrokken, waaronder wetenschappers en toets-experts. Daarbij is aandacht voor:

  • De doelen van het vak (de inhouden van het vakgebied)
  • De verdeling van doelen over centraal examen (CE) en schoolexamen (SE)
  • Een consistente architectuur en aanpak
  • Afstemming in inhoud en architectuur van de conceptexamenprogramma’s vmbo

De examenprogramma’s havo en vwo worden gelijktijdig geactualiseerd. De examenprogramma’s vmbo zijn door een andere commissie ontwikkeld.

Vakvernieuwingscommissie monovak


Tussenproducten

Bij de actualisatie van de examenprogramma’s volgen de vakvernieuwingscommissies vijf belangrijke stappen die ieder leiden tot een tussenproduct:

  1. Karakteristiek van het vak
  2. Raamwerk van concepteindtermen van het vak
  3. Uitwerking selectie concepteindtermen van het vak
  4. Uitwerking volledige set concepteindtermen en verdeling CE-SE
  5. Conceptexamenprogramma van het vak + toelichtingsdocument

De advieskring kijkt mee op de inhoud van deze tussenproducten.


Tijdsplanning

Tijdsplanning wiskunde en natuurwetenschappelijke vakken

Voor meer informatie

Gerdineke van Silfhout

Deelprogrammamanager actualisatie examenprogramma's

g.vansilfhout@slo.nl

Wil je dit Delen?