1–5 van 43 artikelen
Redactie

Actualiseren van het onderwijs doen we samen

Een mijlpaal in de afstemming tussen po, vo en de kennisbases van de lerarenopleidingen: de samenwerking tussen SLO en 10voordeleraar.

Lees verder...
22 maart 2024 Ongeveer 2 minuten
Redactie

Vakvernieuwingscommissies leveren laatste tussenproduct op aan advieskring

Wil jij als leraar, lerarenopleider of vakexpert in de komende adviesperiode meedenken over de conceptexamenprogramma’s? Dat kan! Lees hoe jij feedback kunt geven via de advieskringen.

Lees verder...
18 maart 2024 Ongeveer 2 minuten
Redactie

Blog: Puzzelen voor gevorderden

Florentine Krijnen (leraar Frans en lid van de vakvernieuwingscommissie) deelt in haar blog hoe de commissie moderne vreemde talen werkt aan actuele examenprogramma's.

Lees verder...
27 februari 2024 Ongeveer 5 minuten
Redactie

Actualisatie van de examenprogramma’s & ontwerpruimte

Voor de ontwikkelaars van het nieuwe curriculum voor de bovenbouw van het vo is een tijdsbegrenzing per vak nodig om overladenheid te voorkomen.

Lees verder...
16 februari 2024 Ongeveer 3 minuten
Redactie

Artikel: Verkenning naar de ERK-niveaus van de moderne vreemde talen

Omdat er nog onvoldoende inzicht was in beheersingsniveaus die leerlingen bereiken, is een verkenning uitgevoerd naar de ERK-niveaus. Lees het artikel uit Levende Talen Magazine over deze verkenning.

Lees verder...
02 februari 2024 Ongeveer 1 minuut