Downloads

15 van 16 downloads
Artikel
02-02-2024

Artikel: ERK-niveaus per taal, taalvaardigheid en schoolsoort

Startnotitie moderne vreemde talen

Erk Artikel
14-10-2022

Positie van het Europees Referentiekader in te actualiseren examenprogramma’s moderne vreemde talen

Interview
11-11-2023

Artikel Prima Onderwijs, maart 2023: Samen bouwen aan een actueel taalcurriculum

Artikel
30-08-2023

Lees meer over de actualisatie - Download de infographic (pdf, 1 mb)

Artikel
03-10-2023

Infographic actualisatie examenprogramma's

Artikel
11-11-2023

Actualisatie examenprogramma's - Meer richting, meer ruimte (SLO Context)

Artikel
16-11-2023

Examenprogramma’s Nederlands in de maak

Artikel
04-12-2023

Artikel: Een constructief, slagvaardig en bovenal zorgvuldig proces

Artikel
12-01-2024

Wiskunde in wording: nieuwe examenprogramma’s havo en vwo

Artikel
31-01-2024

Startnotitie Friese taal en cultuur

Artikel
31-01-2024

Startnotitie klassieke talen

Artikel
31-01-2024

Artikel NVOX #4: Op naar meer samenhang in de bètavakken

Artikel
31-01-2024

Artikel NVOX: Actualisatie van de examenprogramma's - Welke kant gaat het op?

Interview
31-01-2024

Interview Van 12 tot 18 - 'Focus op vakinhoudelijke én leerplankundige kwaliteit'